Våre priser

TjenestePris
Individualterapi 45 min.1390,-
Individualterapi 90 min.2680,-
Parterapi 45 min.1390,-
Parterapi 90 min.2680,-
Sexologi 45 min.1390,-
Sexologi 90 min.2680,-
Konsultasjon psykiater 45 min.2800,-
Kontroll psykiater 25 min. 2100,-
Foreldreveiledning og familieterapi 45 min.1390,-
Foreldreveiledning og familieterapi 90 min.2680,-
Nevropsykologisk konsultasjon 50 min.2080,-
Nevropsykologisk konsultasjon 100 min.4160,-
ADHD utredning, avhengig av kompleksitetca. 12500,- til 17500,-
Autismespekter utredning, avhengig av kompleksitetca. 12500,- til 17500,-
Bedriftskunder 45 min: 1670,-
Veiledning helsepersonell1500,-
Veiledning helsepersonell gruppe 45 min., per deltaker (min. 4 pers i hver gruppe) 600,-
Attester o.l. 3-4 sider1390,-