Vi utreder og gjør spesialistvurderinger for NAV Alna og NAV Gamle Oslo