Leverandør av bedriftshelse til Diakonhjemmets ansatte