Bedriftshelse ved Oslo Psykologsenter

Vi tilbyr din bedrift oppfølging rundt psykisk helse

Våre behandlere har mange års erfaring med bedriftshelsearbeid, blant annet ved Stamina Helse.

Vi kan tilby individualterapeutisk oppføling av deres ansatte, innen arbeidsrelaterte problemer. Stress, samarbeidsproblemer og konflikthåndtering. Vi kan bistå med vanskelige medarbeidersamtaler

Fast tilknytning.

Med fast psykologtilknytning er det mulig å få profesjonell bistand på kort varsel, før situasjonen tilspisser seg og for eksempel ender med sykemelding.

Ved å tilby en fast psykolog i bedriften hjelper man også den enkelte med å unngå å lete etter hjelp selv, noe som kan være en krevende i en fase hvor man har det vanskelig.

  • Rask tilgang til psykolog i “akutte faser”
  • Mulighet for å forebygge sykemeldinger ved å tilby psykologbistand før situasjonen blir for krevende.
  • Tilgang til “fast” psykolog som over tid kjenner ledelsen og bedriftskulturen.
  • Tilgang på psykologtjenester som medarbeideroppfølging, terapi, veiledning og rådgivning i forhold til arbeidskonflikter og annet.
  • Ingen faste kostnader. Bedriften betaler kun for bruk av tjenester
  • Fleksible tjenester – mulighet for psykologbistand på arbeidsplassen, over telefon eller videokonferanse, eller på psykologkontoret.

Ivaretakelse av deres viktigste ressurs

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Belastninger i privatlivet eller på jobb kan ofte få store konsekvenser. Resultatet kan være utbrendthet og andre stressrelaterte plager. Eksempler er søvn – og konsentrasjonsvansker, angst og depresjon, overforbruk av alkohol, rusmidler eller medikamenter. Ofte ender den enkelte opp med å gå til fastlegen, hvor de blir sykemeldte.