Psykiater ved Oslo Psykologsenter

Vi har fått en erfaren psykiater med oss ved Oslo Psykologsenter. Hun vil bistå med medisinutprøvning ved ADHD, samt andre medisinvurderinger når det er behov for det.

Vi ønsker Simona Eskeland velkommen til oss!

Psykiater Simona Eskeland