Behandling av voksne

Våre spesialister har erfaring med de fleste psykiske problemstillinger.

Alle temaer – full konfidensialitet og trygghet.

Individualterapi er den tradisjonelle terapiformen hvor du som klient møter til timer hos psykolog på en regelmessig basis. Dette innebærer vanligvis timer en gang i uken. Noen ganger fungerer det greit med timer hver 14 dag, men sjeldnere frekvens enn det fungerer som regel kun for lette lidelser. Jo hyppigere man går, jo raskere får man resultater.

Behandlingen vil tilpasses din problematikk, men er ofte basert på kognitiv terapi – eller aksept – og forpliktelsesterapi, skjematerapi eller varianter av dette.

  • De fleste angstlidelser, inkl. sosial angst, generalisert angst, OCD (tvangstanker og -handlinger), helseangst og enkle fobier
  • Post traumatisk stresslidelse (PTSD) og andre belastningsreaksjoner
  • Depresjoner
  • Selvbildeproblematikk
  • Spiseforstyrrelser
  • Stressrelaterte plager
  • Seksuelle problemer
  • Relasjon og personlighetsproblematikk
  • Rusmisbruk

Dette er et utvalg av vanlige problemstillinger. Om du har noen utfordringer som du ikke finner beskrevet over, ta kontakt med oss.