Sliter du med tics eller Tourettes syndrom?

Individualterapi ved Oslo Psykologsenter

Kognito er en av få private klinikker som tilbyr behandling for tics og Tourettes syndrom.

Ønsker du å forstå mer om hva tics er og hvilken behandling vi kan tilby? Les dette intervjuet med vår psykolog Petter Espeseth Emhjellen:

Tics-behandling

Hvorfor begynte du å interessere deg for tics?

«Da jeg begynte å arbeide med voksne og ungdommer med tics og Tourettes syndrom, oppdaget jeg raskt at det er altfor få som tilbyr ikke-medikamentell behandling for tics. Dette fremstod som et paradoks, da både forskningslitteraturen og min egen erfaring er at psykologisk ticsbehandling fungerer for veldig mange! Ticsbehandling er noe av det mest givende jeg gjør som psykolog. Det er fordi man ofte etter kort tid kan se tydelig nytte av behandlingen.»

Hva er tics?

«Tics er ufrivillige bevegelser (motoriske tics) eller lyder (vokale tics). Personer med Tourettes syndrom har både motoriske og vokale tics. Mange opplever bedring av tics når de bli voksne, mens andre fortsetter å være plaget. Noen opplever tics som sosialt hemmende. Tics kan også gi smerter og andre kroppslige plager. I slike tilfeller kan man få det bedre med ticskontrollerende trening.»

Hva går behandlingen ut på?

«Ticskontrollerende trening (på engelsk Comprehensive Behavioral Intervention for Tics) er en adferdspsykologisk behandlingsmetode som tar sikte på å minske tics eller hvor plagsomme de er. Mange studier har vist at metoden fungerer bra. Ticskontrollerende trening kan være et godt alternativ eller supplement til medisiner, som for noen kan ha utilstrekkelig virkning og bivirkninger. 

Behandlingen går ut at du får hjelp til å innøve motbevegelser som skal gjøre at du får mindre tics (kalt habit reversal training, HRT). Vi vil også arbeide med handlingsstrategier og tenkemåter som gjøre tics mindre problematiske i dagliglivet. Vi kommer sammen frem til hvor mange timer du vil komme og hva som skal være fokus. At du er motivert for å øve på teknikkene mellom timene er noe av det viktigste for at behandlingen skal bli vellykket.» 

Bestille time

Dersom du ønsker hjelp til plagsomme tics, eller kun samtaler om det å ha tics eller Tourettes syndrom, kan du bestille time hos psykolog Petter Espeseth Emhjellen. Velg individulaterapi for voksne, deretter Petter Emhjellen som behandler. Om det ikke kommer opp noen ledige timer, kan du sende en epost til Petter Emhjellen.

  • Behandling av motoriske og vokale tics gjennom psykologiske metoder
  • Behandling gjennom ticskontrollerende trening (CBIT)
  • Lær deg å mestre habit reversal training
  • Få hjelp av psykolog med erfaring og gode resultater

Nettsider med mer informasjon:

https://www.touretteforeningen.no/files/2230/file/tics-kontrollerende-trening-2rette-1-2019.pdf